Jaume Garrós Badal
ACOMPAÑANTE / ACOMPANYANT
 EN BIONEUROEMOCIÓN®

TOMA CONCIENCIA > Cambia el prisma en que experimentas la vida < EMPODÉRATE

PREN CONSCIÈNCIA > Canvia el prisma en què experimentes la vida < APODERA'T

HOLA!

QUI SÓC?

Puc ser la persona que et faci adonar del per a què vius el que vius.

Geògraf de formació; ja de ben petit m’interessava conèixer el món que m’envoltava.

Abocant-me a fora, creia que entenent el món aconseguiria explicar-me’l i així trobar les respostes a les moltes preguntes que em feia. Amb el viatge extern, però, anem coixos si és que mai arribem enlloc.


De fet, el món no hi ha qui l’entengui si primer no t’entens a tu mateix. Somniem en conèixer el món i ens oblidem de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Tot rau en el viatge interior, el que de debò ens connecta amb la nostra essència.

De tot això, me n’adono al córrer maratons…

Vull saber com un maratonià pot acompanyar-me…

¿QUIÉN SOY?

Puedo ser la persona que te haga dar cuenta del para qué vives lo que vives. 

Geógrafo de formación; ya de pequeño me interesaba conocer el mundo que me rodeaba.

Enfocado hacia afuera, creía que entendiendo el mundo conseguiría explicármelo y así encontrar las respuestas a las muchas preguntas que me hacía. Pero con el viaje exterior vamos cojos si es que nunca llegamos a ninguna parte.
 

De hecho, el mundo no hay quien lo entienda si primero no te entiendes a ti mismo. Soñamos en conocer el mundo y nos olvidamos de conocernos a nosotros mismos. Todo radica en el viaje interior, lo que de verdad nos conecta con nuestra esencia. 

Me doy cuenta de esto corriendo maratones…

Quiero saber cómo un maratoniano puede acompañarme…

Per a mostra, prem el meu botó personal…

Para muestra, pulsa en mi botón personal…

El Blog d’en Met

Qüestiona’t els sostres de vidre on t’empresones.
Permet-te una nova mirada de tu mateix.


Cuestiónate los techos de cristal donde te encarcelas.
Permítete una nueva mirada de ti mismo.

LA BIONEUROEMOCIÓN®

QUÈ ÉS?

La Bioneuroemoción® és un nou mètode holístic que cerca el benestar emocional.Desenvolupat per l’ Enric Corbera Institute, parteix de la relació inseparable entre el nostre cos (bio…), la nostra ment (…neuro…) i les nostres emocions (…emoció) per donar una nova mirada als nostres problemes. L’objectiu de la Bioneuroemoción® és transcendir les nostres creences i percepcions que ens aboquen a repetir sistemàticament les mateixes respostes —malgrat saber-nos-les obsoletes i ineficients— davant les situacions que experimentem i que repetim en la nostra quotidianitat i/o de forma puntual amb un alt nivell d’estrès emocional.

B
asant-se en disciplines científiques, filosòfiques i humanístiques dóna resposta de manera directa i efectiva al per a què de les coses. És a dir; fa prendre consciència dels programes inconscients (personals, familiars, culturals, socials…) que ignorem que intervenen en la nostres relacions interpersonals, familiars, laborals, socials i també en tota dolència física. 

En cap cas parlem d’una teràpia i no és cap tipus de tractament. 

La Bioneuroemoción® és una manera d’entendre la vida tot posant llum a la percepció errònia d’una situació. És complementària a qualsevol altra disciplina i sempre rema a favor del benestar, la gestió emocional i el creixement de la persona.
Apodera l’individu fent-lo adonar dels recursos que ja té a l’abast.

Vull saber-ne més sobre la Bioneuroemoción®

¿QUÉ ES?

La Bioneuroemoción® es un nuevo método holístico que busca el bienestar emocional. Desarrollado por el Enric Corbera Institute, parte de la relación inseparable entre nuestro cuerpo (bio…), nuestra mente (…neuro…) y nuestras emociones (…emoción) para dar una nueva mirada a nuestros problemas. El objetivo de la Bioneuroemoción® es transcender nuestras creencias y percepciones que nos llevan a repetir sistemáticamente las mismas respuestas —a sabiendas que son harto obsoletas e ineficientes— ante las situaciones que experimentamos y repetimos en nuestra cotidianidad y/o de forma puntual con un alto nivel de estrés emocional asociado.

Basándose en disciplinas científicas, filosóficas y humanísticas da respuesta de manera directa y efectiva al para qué de las cosas. Es decir; permite tomar conciencia de los programas inconscientes (personales, familiares, culturales, sociales …) que ignoramos que intervienen en todas nuestras relaciones interpersonales, familiares, laborales, sociales y también en toda dolencia física.

En ningún caso hablamos de una terapia y no es ningún tipo de tratamiento.

La Bioneuroemoción® es una manera de entender la vida que pone luz a una percepción errónea de una situación. Es complementaria a cualquier otra disciplina y siempre rema a favor del bienestar, la gestión emeocional y el crecimiento de la persona.

Empodera al individuo haciéndole ver los recursos que ya tiene a su alcance.

Quiero leer más acerca de la Bioneuroemoción®

Improbe Neptunum accusat,
qui iterum naufragium facit.

Publilius Syrus – S. I a.C.

Injustament acusa Neptú,
a
quell que naufraga per segona vegada.

Injústamente acusa a Neptuno,
aquél que naufraga por segunda vez.

OBSERVAR

Sí, com un mussol.
Amatent; des de la distància i sense jutjar.

Sí, como un búho.
Atento; desde la distancia y sin juicios.

CONSULTA’T

Una sessió de Bioneuroemoció® t’ofereix un punt de vista diferent del motiu de consulta basat en la comprensió de com la teva forma d’interpretar la realitat està distorsionada per creences personals, familiars i culturals. Informacions introjectades, apreheses i apreses i de les que no ets conscient de tenir ni de com t’arriben a condicionar en la teva interacció constant amb el teu entorn.

Saber que tens aquesta informació, fer-la conscient, t’allibera de les emocions associades i dels automatismes que has anat repetint des d’aleshores i que poden acabar per repercutir en la teva salut i qualitat de vida.

Pots consultar qualsevol fet que t’amoïni; repeticions, conflictes interpersonals (familiars, laborals…) o símptomes físics.

Només es tracta un motiu de consulta per sessió que dura una hora i mitja aproximadament.

Recorda que al no ser una teràpia no es fa cap seguiment del cas. Tindràs una nova mirada a la situació.

En cap cas se’t dirà què hauràs de fer un cop acabada la sessió. El canvi conductual posterior que experimentis serà un reflex del teu canvi de percepció inherent a la presa de consciència.

Et garanteixo la meva discreció i confidencialitat professional.

CODI DEONTOLÒGIC DE L’ACOMPANYANT EN BIONEUROEMOCIÓ®

CONSÚLTATE

Una sesión de Bioneuroemoción® te ofrece un punto de vista diferente del motivo de consulta basado en la comprensión de cómo tu forma de interpretar la realidad está distorsionada por creencias personales, familiares y culturales. Informaciones introyectadas, aprehendidas y aprendidas y de las que no eres consciente de tener ni de cómo te llegan a condicionar en tu interacción constante con tu entorno.

Saber que tienes esta información, hacerla consciente, te libera de las emociones asociadas y de los automatismos que has ido repitiendo hasta la fecha y que pueden acabar por repercutir en tu salud y calidad de vida.

Puedes consultar cualquier hecho que te preocupe; repeticiones, conflictos interpersonales (familiares, laborales …) o síntomas físicos.

Sólo se trata un motivo de consulta por sesión que dura una hora y media aproximadamente.

Recuerda que al no ser una terapia no se hace ningún seguimiento del caso. Tendrás una nueva mirada a la situación.

En ningún caso se te dirá qué deberás hacer una vez terminada la sesión. El cambio conductual posterior que experimentes será un reflejo de tu cambio de percepción inherente a la toma de conciencia.

Te garantizo mi discreción y confidencialidad profesional.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL ACOMPAÑANTE EN BIONEUROEMOCIÓN®

Recorda sempre que el teu focus determina la teva realitat.

Recuerda siempre que tu enfoque determinará tu realidad.

Contacta’m / Contáctame

Consulta Presencial & On-line

On / Dónde:

Barcelona & Solsona

WhatsApp:

+34 615 257 654

Follow:

El viatge és anar d’un mateix a un mateix passant pels altres.El viaje es ir de uno mismo a uno mismo pasando por los otros.